Byggesøknad generelt

Ved bygging krever som regel kommunen at det utarbeides en byggesøknad som kommunen deretter skal behandle. En byggesak er omfattende, og sjansen for å gjøre feil er tilstede. Og dersom kommunen finner feil ved byggesøknaden, risikerer du lengre saksbehandlingstid.

Vi har den nødvendige faglige formelle kompetanse, samt lang erfaring med byggesøknader både som kommunale saksbehandlere og som leverandør av byggesøknader. Vi jobber i tillegg med prosjektering av bygg, noe som bidrar til at vi ser helheten i prosjektene.

Vi kan hjelpe Dere med det meste i forbindelse med byggesaken. Vi utformer og kvalitetssikrer byggesøknaden til fast avtalt pris. I tillegg kan vi prosjektere hele eller deler av prosjektet, herunder byggetegninger, beregninger, redegjørelser m.m.

Vi hjelper deg med søknad både til nybygg, tilbygg og påbygg. Vi hjelper deg med alt fra små garasjer til større bygg innenfor alle tiltaksklasser.