Byggesøknad garasje

Dersom du har planer om å sette opp en garasje, så krever kommunen at du søker om dette i form av en byggesøknad garasje.

Dokumentasjonskravet varierer i forhold til størrelse på garasjen, og i forhold lokale forhold (feks lokale reguleringsbestemmelser).

Ved oppføring av garasje under 70m2 så kan du som tiltakshaver selv søke og stå som ansvarlig for alle arbeidene (med noen få unntak).

Ved oppføring av garasje over 70m2 så må det en ansvarlig søker inn som skal sende inn søknaden til kommunen. I tillegg må alle fagområder (graving, støping, utplassering osv) forestås av ansvarlige firmaer som søker om ansvarsrett.

Dokumentasjonskravet er noe lavere ved garasjer under 70m2, da alle ansvarspapirer er overflødige.

Merk! Garasjer over 50m2 må ligge 4 meter fra nabogrense selv om søknaden kan forestås av tiltakshaver (at søknaden er uten ansvarlige foretak/ansvarsretter).

Noe av dokumentasjonen som en byggesøknad garasje må inneholde er:

  • Opplysninger om tiltaket
  • Eventuelle dispensasjonssøknader
  • Kvittering for nabovarsel
  • Situasjonskart
  • Tegninger (tegninger av fasader, plantegning og snitt)
  • Eventuelle naboprotester og en kommentarer til disse
  • Skriftlig redegjørelse om tiltaket
  • Eventuell uttalelse fra annen offentlig myndighet

I tillegg kommer en rekke lokale krav til dokumentasjon som varierer fra kommune til kommune.

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad garasje er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg med din byggesøknad.

Kontakt oss for en prisforespørsel på e-post post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.