Arkitekttjenester

Våre arkitekter hjelper deg med tegninger til ditt byggeprosjekt til fast avtalt pris. Les mer.

Byggesøknad

Vi tar oss av byggesøknaden for deg. Les mer om hva som kreves i en byggesøknad.

Brannprosjektering

Vi hjelper deg med brannprosjektering. Les mer om hva dette innebærer.

Vi hjelper deg med byggesaken

Vår jobb er å hjelpe både private og profesjonelle med utforming av byggesøknader, tekniske tegninger og det meste av annen dokumentasjon i forbindelse med nybygg, tilbygg og påbygg. Ved hjelp av våre samarbeidspartnere tilbyr vi byggesøknader med tilhørende dokumentasjon til avtalt pris. Det som du må gjøre er å sende over tegninger og oversikt over aktører i prosjektet, så tar vi oss av resten.

Vi har den erfaring og kompetanse som gjør at vi kan utforme din byggesøknad på en smidig måte. Vi hjelper deg med alt fra prosjektering av bygningen, utfylling av all søknadsdokumentasjon, til å stå som ansvarlig søker overfor kommunen for ditt byggeprosjekt. Vi kan også hjelpe deg med å få tegnet opp bygningen slik at den kan behandles i kommunen.