Byggesøknad enebolig

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad enebolig og tomannsboliger er:

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

 

Byggesøknad enebolig