Byggesøknad enebolig

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad enebolig og tomannsboliger er:

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg med din byggesøknad.

Kontakt oss for en prisforespørsel på e-post post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.