Byggesøknad fasadeendring

Ved vurdering om fasadeendring er søknadspliktig må man vurdere om husets eksteriørkarakter endres.

Dersom man kommer til at tiltaket er søknadspliktig, vil det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad fasadeendring være:

 • 1. Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • 2. Eventuelle dispensasjonssøknader
 • 3. Gjenpart av nabovarsling
 • 4. Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • 5. Situasjonsplan
 • 6. Fasadetegninger
 • 7. Plantegninger
 • 8. Snittegninger
 • 9. Redegjørelser/kart
 • 10. Søknader om ansvarsrett
 • 11. Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • 12. Referanseprosjekter
 • 13. Gjennomføringsplan
 • 14. Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad fasadeendring er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Byggesøknad fasadeendring