Byggesøknad bruksendring

Endring av arealers bruk kalles bruksendring. Dette kan være at man deler opp en leilighet til to leiligheter, at man slår sammen to leiligheter til én leilighet, etablering av hybelleilighet i bolig, innredning av kaldtloft til boligarealer, osv.

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med bruksendring er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg med din byggesøknad.

Kontakt oss for en prisforespørsel på e-post post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.